فروش تجهیزات، آنتن مرکزی، تلویزیون کابلی و IP TV

فروش تجهیزات، آنتن مرکزی، تلویزیون کابلی و IP TV

فروش تجهیزات، آنتن مرکزی، تلویزیون کابلی و IP TV

تلویزیون کابلی، آنتن مرکزی، دیجیتال مرکزی، مدولاتور دیجیتال،IPTV

فروش تمام تجهیزات  آنتن ، نصب و راه اندازی    پروژه های مسکونی و سازمانی 

 مشاوره با ما

 موارد مصرف محصول نام کالا ردیف
۳۲dB , 20dB , 30dB , 40dB تقویت کننده ( آمپلی فایر )           Amp مولتی باند ۱
۵ – ۲۴۰۰ MHz  تقویت لاین آمپلی فایر                         Amplifier    ۲
۵ – ۲۴۰۰ MHz تقسیم کننده انشعابی                       Splitter ۳
۵ – ۲۴۰۰ MHz تقسیم کننده عبوری       Tap – off                          ۴
STM-1000  , STM-2000  , STM-3000 انواع  مدولاتور دیجیتال    تمام باند ۵
دو شیلد ، تمام مس ، مسوار   کابل ,  RG 6    RG59 ۶
پرسی ، لحیمی فیش    F ۷
۵ – ۲۴۰۰ MHz جمع کننده                     Mixer ۸
Attenuator تضعیف کننده ۹
antenna پریز ۳ خروجی   انتهایی   و   میانی ۱۰
RF signal level meter آنالایزر صدا و تصویر ۱۱

کلیدواژه خود را وارد کنید