فروش انواع پاور، تغذیه سوییچینگ و ترانس

فروش انواع پاور، تغذیه سوییچینگ و ترانس

فروش انواع پاور، تغذیه سوییچینگ و ترانس

انواع منبع تغذیه سوییچینگ ، اینورتر ، کانورتر  ، رکتیفایر ،   UPS

 ( تابلو روان ، تابلو برق ، تابلو کنترل ، تابلو فرمان ، تغذیه های خط تولید )

 

مشاوره با ما

توضیحات شرح کالا ردیف
SP/NTC/SE/RSP/RD تغذیه سوییچینگ

۲۷ V /۱۵ V ۶۰ V /12 V/ 24 V /۵ V /40 V /48 V /30 V/

۱
SP/NTC/SE/RSP/RD تغذیه سوییچینگ

+۱۲  /  -12 V        +5 / -5 V        

۲
SP/NTC/SE/RSP/RD تغذیه سوییچینگ : تابلوهای روان  ، تابلوهای صنعتی ، تابلو فرمان آسانسور

تغذیه سوییچینگ خط تولید ، تغذیه سوییچینگ ابزار دقیق

۳
RSP-1000-48 / RSP-2000-48 تغذیه های سوییچینگ :  سه فاز  ۴
SP-500-27 تغذیه سوییچینگ نظامی ۵
   انواع اینورتر  ۶
  انواع  موتور برق   ۷

کلیدواژه خود را وارد کنید