فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه و IT

فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه و IT

فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه و IT

فروش ملزومات پسیو و  اکتیو شبکه، کامپیوتر و IT

IP PHONE

مشاوره با ما

توضیحات شرح کالا ردیف
CAT5 , CAT6, CAT7 انواع سوکت شبکه  ،  پچکورد   ، پچ پنل   ۱
  انواع کیستون ۲
RG45 انواع کابل شبکه  ،  تستر کابل ، انواع رک شبکه   ۳
  گوشی های تحت شبکه  ،   دوربین تحت شبکه   ۴
  انواع سوییچ شبکه  ،  سرور شبکه  ۵

Enter your keyword