مدولاتور دیجیتال

مدولاتورهای دیجیتال شرکت طیف موج اسپادانا

 

کاربرد - صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران :

این مدولاتور4 یا 8 عدد تیونربرای ورودی ماهواره  یا آنتن هوایی  دارد، بعد از بارگذاری هرکدام از تیونرها تمام برنامه های دریافتی از فرکانس های مختلف ورودی ماهواره  یا آنتن هوایی  را لیست خواهد کرد ، توسط Remuxe  داخلی می توان برنامه های مورد نظر را انتخاب کرد. آنگاه سرویس های انتخاب شده رادر یک کانال از باند VHF یا  UHF قرار می دهد سپس خروجی مدولاتور با یک آمپلی فایر داخلی تقویت میشود  ، سیگنال دیجیتال را با کیفیت فنی استاندارد ( صدا وسیما ) و پایدار برای پوشش روستایی انتشار می دهیم .

 

کاربرد  –   تلویزیون هتلی ، تلویزیون کابلی ، تلویزیون بیمارستانی ، تلویزیون سازمانی ، تلویزیون مجتمع  :

 

  • مدولاتورهای شرکت طیف موج اسپادانا در پنج مدل   (8تیونر   STM-1000)(4تیونر   STM-2000) بسیار مناسب برای سیستم های تلویزیون هتلی، تلویزیون کابلی، تلویزیون بیمارستانی، تلویزیون سازمانی، تلویزیون مجتمعاست .

 

روش استفاده این مدولاتورها برای سیستم های هتلینگ  .....  :

 

 4 یا 8 عدد LNB  ماهواره  یا آنتن هوایی  را به مدولاتورهای STM-1000  ∕  STM-2000 متصل کنید،  از 8 عدد تیونر ورودی مدولاتور هر کدام از تیونرها که کابل LNB یا کابل آنتن به آن متصل شده باشد  بارگذاری خواهد  شد و لیست برنامه ها مشخص می شود، بعد از انتخاب برنامه های دلخواه توسط کاربر، مدولاتور تمام برنامه ها ( شبکه ها ) انتخاب شده را در یک کانال از باند VHF یا  UHF فرار می دهد .خروجی این مدولاتورها را مستقیماً به تقسیم کننده های انشعابی اتاق ها متصل کنید. آنگاه گیرنده دیجیتال برنامه ها را در کانالی که شما برای خروجی مدولاتورانتخاب کرده اید دریافت خواهد کرد.  بیننده می تواند تمام برنامه ها (شبکه ها)(250 یا100 یا50  برنامه ) را درتلویزیون توسط ریموت کنترل تعیین و مشاهده خواهد کرد .

 

مهمترین مزیت مدولاتورهای دیجیتال طیف موج اسپادانا:

ازLNB ها ی ماهواره و آنتن های شاخه ای تا  تقسیم کننده های انشعابی تمام تجهیزات اعم از  (رسیور ماهواره،  مبدل، تقویت کننده،سوییچرها، کابل ها، فیش ها) را  حذف کنید و بجای آنها از یک دستگاه مدولاتوردیجیتال  تولیدی این شرکت استفاده کنید. ( با قیمت بسیارمناسب ) .

این مدولاتور برای سیستم های هتلینگ، خانه های سالمندان، هتل ها ، خوابگاه ها ی دانشجویی، اقامتگاه ها و مهمانپذیر ها ، مسافر خانه ها، خانه های سازمانیسپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خانه های سازمانی وزارت نیرو- سازمان انرژی اتمی ایران، خانه های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، خانه های سازمانی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی، خانه های سازمانی وزرات خانه های کشور، پالایشگاه ها، پادگان های نظامی، خانه های سازمانی سد و نیروگاه ها، خانه های سازمانی معادن ، اماکن تفریحی و گردشگری ، مجتمع های تجاری بسیار مناسب ومقرون به صرفه می باشد.